vodniklub.gif
obecně prospěšná společnost


:: AKCE Vodního Klubu - klikni zde. ::
NOVINKY:

Založena HDS - neboli Společnost zabývající se historií potápění.

- Přístup ke knihovně Vodního klubu -info zde. kde jsou k dispozici knihy a audiovizuální pořady s podvodní a vodní tématikou


Zakladatelé společnosti
Gnóm-Eisenmann Media, s.r.o. - časopis Dobrá Voda

ALEA Tours & Trade, s.r.o. - cestovní kancelář, specialista na Izrael

Vodní květ - likvidace sinic na vodních plochách

ATECH Automation, s.r.o. - automatizace a technologie vodního hospodářství

t_zelva2.jpg

Aktivity a cíle Vodního klubu, o.p.s.
Společnost je klubem, převážně organizačním a distribučním, který pro své členy :
 • zprostředkovává jak teoretickou, tak praktickou pomoc při ochraně vod a v oblasti ekologie vod vůbec; za tímto účelem provozuje informační středisko,
 • pořádá exkurze, zájezdy a expedice,
 • zabezpečuje výcvik ve vodním záchranářství, jachtingu, potápění a dalších disciplínách souvisejících s pobytem člověka ve vodním prostředí,
 • vydává, shromažďuje a expeduje odbornou i krásnou literaturu v klasické i elektronické podobě s tématikou vody, vodních sportů, oceánografie a ekologie vody,
 • opatřuje výstroj pro činnosti ve vodním prostředí.
 1. Cílem společnosti je podporovat všeobecné i speciální vzdělávání v oblasti vztahu člověka a vodního prostředí jak po stránce teoretické, tak i praktické.
 2. Společnost při plnění svého poslání spolupracuje po odborné stránce s příslušnými orgány, institucemi a organizacemi, školními, osvětovými i vědeckými pracovišti v České republice i v zahraničí.
 3. Činnost společnosti je organizována klubovou formou. Členové klubu si mohou odebírat vybrané knižní tituly za zvýhodněných podmínek. Stejně tak se za zvýhodněných podmínek účastní výcvikových kurzů společnosti. Výhody mají též při účasti na zájezdech a expedicích společnosti, stejně jako při odběru výstroje pro vlastní potřebu, kterou jim zprostředkuje společnost. Za stanovených podmínek členové klubu mohou též odebírat klubový časopis a další informační servis.

Sponzoři
První vlaštovka přilétla do prostor Vodního klubu a podpořila finančně metodu "Podhladinové terapie":
ptas.jpg

Spolupracující společnosti
Škola potápění, obchod, půjčovna a servis ALEA Divers, www.scubadiver.cz, divers@alea.cz
ad.gif

Členství ve Vodním klubu

Otázka na členství ve Vodním klubu je nám velmi často pokládána.

Odpověď je jednoduchá:
Víte-li, že v některé z činností můžete přispět, potom nás kontaktujte.
Vodní klub, o.p.s. je neziskovou společností, která velice ráda uvítá jakoukoliv pomoc a nápady.
Členové Vodního klubu jsou držiteli klubové karty, na jejímž základě mohou uplatňovat například slevy při klubových akcích, zapůjčování potápěčské výstroje apod.

Napište nám vaše postřehy a nápady.

e-mail: ops@vodniklub.cz


Informace o sponzoringu
barakuda.jpg Máte - li zájem, nabízíme Vám informace o spoluporáci s Vodním klubem, o.p.s.:

NABÍDKA PRO SPONZORA: Na této stránce předkládá Vodní klub návrh na využití prezentace sponzora, na reklamní spolupráci pro sponzora a na další využití aktivit Vodního klubu sponzorem.

Jedná se pouze o nástin jednotlivých možností, které upřesníme na základě dalších rozhovorů, a proto jsou uvedeny pouze heslovitě:

 • článek a fotografie s logem sponzora v časopise Nová vodní Revue - Dobrá voda
 • články a fotografie s logem sponzora na internetových stránkách Vodního klubu www.vodniklub.cz a CENTRA PARAPLE www.paraple.cz
 • informace o akcích Vodního klubu v denním tisku
 • reklamní letáky sponzora pro všechny účastníky dalších akcí Vodního klubu
 • transparent sponzora na akcích Vodního klubu
 • video snímek z akce Podhladinová terapie pro TV NOVA a ČT2 (uvedené televize projevily zájem a přislíbily spolupráci )
 • účast zástupce sponzora a jeho přímá prezentace na akcích Vodního klubu
 • další možná reklama a prezentace sponzora na publikacích a akcích, které Vodní klub podniká:
 • čistírny odpadních vod: studie, pomoc v zajištění investic a realizace
 • akce korekce sinic vodního květu v našich řekách a přehradách
 • výcvik potápění, vodního záchranářství a jachtingu

Mnoho příjemných chvil s vodou team Vodní Klub

Vodní Klub o.p.s.
IČ: 26193124, zapsána u MOS v Praze, oddíl O, vložka 180

U Vršovického nádraží 16
Praha 101 - Vršovice
ops@vodniklub.cz
http://www.vodniklub.cz
Tel/fax: +420 271 746 950